GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

0722103016600001 Mersis Numaralı Pars Reklam Ve Pazarlama Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle Kredin.com olarak anılacaktır.) olarak www.kredin.com internet sitemizi (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) ziyaretiniz esnasında; topladığımız kişisel verilerin nasıl kullanıldığı, kiminle ve hangi koşullarda paylaşıldığı, bu verilerin ne kadar süreyle saklandığı ve nasıl korunduğu hususlarına ilişkin uyguladığımız kurallar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıda ayrıntılarıyla yer almaktadır.

Genel Olarak;

Sitemizi ziyaretiniz esnasında ancak açık rızanız doğrultusunda onay verdiğiniz ve/veya bizimle doğrudan paylaştığınız kişisel verileriniz saklanmaktadır. Sizinle iletişime geçmemiz için verdiğiniz e-posta adresiniz veya ziyaret ettiğiniz esnadaki IP adresiniz, işletme sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, edge, vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzer bilgiler onay vermeniz halinde kaydedilerek saklanmakta, veriliş amacı doğrultusunda kullanılmakta ve 3. şahıslarla ancak izniniz doğrultusunda paylaşılmaktadır. Verilerinizin yasal yükümlülükler çerçevesinde ilgili ve yetkili makamlarla paylaşılması veya anonimleştirilmek kaydıyla kullanılması ise her zaman mümkündür.  

Kredin.com bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber,  verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Kredin.com zaman zaman sitesine, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamalar kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası bu siteler için geçerli değildir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşleme Amaçları;

Öncelikle, Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır. 

Hangi Verileriniz İşlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız. 
 • İletişim Bilgileriniz: e-posta adresiniz, adres bilginiz.
 • Çerezler vasıtasıyla temin edilen veriler;  Sitesimizi nasıl kullandığınıza dair istatistiksel oluşturulan veriler, size özel oluşturulan kimlik (unique ID) bilgisi, ziyaret sayınız, Site’de geçirilen ortalama süre verisi, hangi sayfaların görüntülendiği gibi reklam hedeflemesi için kullanılan bilgilerdir.

Elde Edilen Verilerin kullanım şekli;

E-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerini gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, ilgili banka ve sair kuruluşa yönlendirmek, bilgilendirme yapmak, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak ve analizler yapmak için kullanmaktayız. Diğer verileriniz ise, hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimizi analiz etmek ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca hizmetin takibi ve gerçekleştirilmesi, yetkili kurumlara bildirimde bulunulması, bilgi güvenliğinin sağlanması için işlenmektedir.

Ayrıca 6098 Sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenmekte ve aktarılmakta ve kanundan kaynaklanan meşru amaçlara uygun olarak kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:

6098 Sayılı KVKK’na uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz,  en çok 3 (Üç) sene saklanacak olmakla bilrikte, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda silinecek/yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınan kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Akdedilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Tarafımızca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kredin.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yasal Haklarınız;

Her ne kadar, hizmetlerimizi kullanmakla tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesi, 3. Şahıslarla paylaşılması ve yurtdışındaki sunucularda saklanması konusunda açık onay vermiş olsanız da; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; her zaman,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumu üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Vermiş olduğunuz onayınızı geri almak ve kişisel verilerinizin sistemimizden derhal silinmesi talep etme haklarınızın saklı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Gizlilik Politikasında yaptığımız değişiklikler nedeniyle kullanılması veya paylaşılması söz konusu olan bilgilerinizin paylaşılmasına ve/veya kullanılmasına onay vermiyorsanız info@kredin.com adresine e-posta göndererek bildirimde bulunabilirsiniz.

Gizlilik Ve Kişisel Veri Politikasının Değiştirilmesi

Bu belge, Siteye yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Sitemizi her ziyaret edişinizde gizlilik politikasını yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Bu belge en son  04.08.2023 tarihinde güncellenmiştir. 

 

Kredi Kartı Başvurusu Yapabileceğiniz Bankalar

Yapı Kredi
Akbank
Garanti BBVA
QNB Finansbank
Denizbank
ING Bank
EnPara
İş Bankası
Cepteteb
Teb
Alternatif Bank
Vakıfbank
ICBC Turkey
Anadolubank
Fibabanka
Halkbank
Ziraat Bankası
Burgan Bank

Taşıt kredisi çekmek için kefil, olmazsa olmaz bir şart değil. Kredi notu sisteminin getirdiği kolaylık sayesinde banka zaten sizing ödeme performansınızla ilgili ve borcunuzu ödeyip ödemeyeceğinizle ilgili genel bir fikre sahip olup başvuruyu buna göre değerlendiriyor. Ancak yine de bazı durumlarda banka kefil talep edebilir.
 
Taşıt kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişebildiği gibi piyasaların durumuna göre de değişiklik gösterebilir. Ayrıca sıfır otomobil ve ikinci el taşıt kredisi faiz oranları da birbirinden farklı olabilir. HangiKredi taşıt kredisi hesaplama aracını kullanarak güncel taşıt kredisi faiz oranları ile araç kredisi hesaplaması yapabilir, bankaların ürünlerini karşılaştırabilir ve bankalara online taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

 
Peşinatsız ev kredisi ise inşaat firmaları ve bankaların yaptığı bazı anlaşmalar ile mümkün olabiliyor.İkinci cevap ise yasal olarak, aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı hane gelirinin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Buna bağlı olarak almak istediğiniz konut kredisinin aylık taksit tutarı, hanede gelir sahibi  olan herkesin toplam aylık kazancının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde belirlenir. Almak istediğiniz kredi dışında ödemekte olduğunuz başka bir kredi varsa, o krediye ait aylık taksit tutarı da bu hesaba dahil edilir.Tüm bunların yanı sıra kredi onayı alabilmenizdeki en önemli kriter kredi notu ve kredibiliteniz. Konut kredisi başvurusu yaptığınızda banka kredi geçmişinizi inceleyerek ne kadar kredi kullanabileceğinize bu bilgiler ışığında karar verir.Tüm bunların yanı sıra kredi onayı alabilmenizdeki en önemli kriter kredi notu ve kredibiliteniz. Konut kredisi başvurusu yaptığınızda banka kredi geçmişinizi
inceleyerek ne kadar kredi kullanabileceğinize bu bilgiler ışığında karar verir.Çekebileceğiniz maksimum kredi miktarı, gelirinizle doğru orantılıdır. Aylık taksitlerin toplam tutarı, belgelenebilir hane gelirinin %50’sini geçmeyecekşekilde düzenlenir. Alabileceğiniz maksimum konut kredisi de hane gelirinizin %50’si kadar olabilir.
Konut kredisi yapılandırma en basit anlatımıyla mevcut kredi borcunun, yeni bir kredi ile baştan planlanmasıdır. Yeniden yapılandırmada, o gün geçerli olan kredi yapılandırma faiz oranları ile hesaplanmış yeni bir ödeme takvimi oluşturulur. Duruma göre taksit tutarları artabilir ya da azalabilir.
Genellikle iki durumda yapılır:
● Güncellenen konut kredisi faiz oranları, kredinin kullanıldığı dönemdeki faiz oranlarından düşük olması durumunda tüketicinin talep etmesi ile,
● Kredi borcununun ödenememsi ve U0 günlük sınıra gelinmesi durumunda bankanın önerisi ile.
Borcunuzu ödemekte zorluk yaşıyorsanız bankanızla görüşerek kredi yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.
Konut kredinizi ödemekte zorluk yaşıyorsanız yapılandırarak aylık taksit tutarınızın düşmesini sağlayabilirsiniz. Eğer U0 günlük gecikmeniz varsa yasal takibe girersiniz. Yasal takibe girmeden önce banka size yapılandırma teklif eder.  Bu olanaktan yararlanarak kredinizi yapılandırabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir zamanda da bankanızla görüşerek yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Bu noktada belirtmek isteriz ki yapılandırma faiz oranları güncel faiz oranlarından ayrı belirlendiği için konut kredisi faizlerinin düşmesi, yapılandırma faiz oranının da düşeceği anlamına gelmez.
 
Birçok kişi için ihtiyaç kredisi başvurusu, nakit para sıkışıklığında akla gelen ilk çözüm. Özellikle internet üzerinde sıkça yapılan hesaplamalar ve online kredi başvuruları, ret cevabının nedeni olabiliyor. Böyle durumlarda son başvurunuzdan 21 gün sonra tekrar denemenizi tavsiye ederiz. Nakit paraya ihtiyacınız olduğunda tüketici kredisine başvurabilirsiniz. Düşük oranlar ve istediğiniz banka üzerinden faiz oranlarını karşılaştırarak en avantajlı seçeneğe kolayca ulaşabilirsiniz ancak tüketici kredisine başvurabilmeniz için bazı temel etmenler var. Kredinizin çıkması için bu temel etmenlere sahip olmanız gerekir. Kredi notunuza bağlı olarak ihtiyaç (tüketici) kredisi kullanabilirsiniz. Kredi notunuz ne kadar yüksekse kredi başvurunuzun onaylanma ihtimali de o kadar yüksek olacaktır. Kredi puanınızın düşük olması nedeniyle bankalar tarafından olumsuz cevap alıyor olabilirsiniz. Bu durumda kredi puanınızın düşük mü yoksa yüksek mi olduğunu; geçmişe dönük kredi ve kredi kartı ödemelerinize, mevcut borç durumunuza ve gelir durumunuza göre tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Bu yöntemin alternatifi ise doğrudan ilgili kurumdan puanınızı öğrenmek olacaktır. En avantajlı ihtiyaç kredisini bulabilmek için HangiKredi'den ihtiyaç kredisi hesaplaması yapabilirsiniz.